Zbiór aktów prawa miejscowego w kadencji 2018-2023


Uchwała Nr XXVII/168/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

29‑10‑2020 11:50:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXVII/167/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

29‑10‑2020 11:42:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXVII/166/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

29‑10‑2020 11:41:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXVII/164/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w ramach pomocy de minimis

29‑10‑2020 11:40:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXVI/158/2020 w sprawie zmiany Uchwały NR VII/39/2019 Rady Gminy Sieradz z dnia 13 marca 2019r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

29‑10‑2020 11:39:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXV/155/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieradz w roku szkolnym 2020/2021

29‑10‑2020 11:38:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXIII/147/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

29‑10‑2020 11:37:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXIII/146/2020 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Sieradz oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

29‑10‑2020 11:36:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXIII/141/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

29‑10‑2020 11:35:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXIII/140/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

29‑10‑2020 11:34:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Anna Ograbek
email: sekretariat@ugsieradz.com.pl
, w dniu:  29‑03‑2019 11:11:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ograbek
email: sekretariat@ugsieradz.com.pl
, w dniu:  29‑03‑2019 11:11:29
Data ostatniej aktualizacji:
29‑10‑2020 11:51:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie