Zamówienia Publiczne Stowarzyszeń


ZP.1.2019

23‑07‑2019 12:52:59
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Chojne
Dokumenty:
Plik pdf ZP.271.1.2019 SIWZ.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do SIWZ formularz oferty.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza oferty.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do SIWZ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do SIWZ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 7 do SIWZ wykaz dostaw.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do SIWZ zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do SIWZ oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiazku podatkowego.pdf
23‑07‑2019 12:55:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
24‑07‑2019 08:03:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZP.271.1.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
07‑08‑2019 14:35:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
590KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZP.271.1.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
12‑09‑2019 13:06:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
852KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Charłupi Małej

17‑09‑2018 08:28:34
Dokumenty:
Plik pdf ZP.271.1.2018 SIWZ.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do SIWZ formularz oferty.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do oferty.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
120KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do SIWZ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do SIWZ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 7 do SIWZ wykaz dostaw.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do SIWZ zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do SIWZ oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiazku podatkowego.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
17‑09‑2018 08:34:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu_520834.pdf
17‑09‑2018 11:38:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZP.271.1.2018 Informacja z otwarcia ofert.pdf
27‑09‑2018 15:42:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
592KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZP.271.1.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
05‑10‑2018 12:22:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
783KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  14‑09‑2018 14:10:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  14‑09‑2018 14:10:56
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2019 12:55:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie