Zamówienia sektorowe


ZFZ.271.6.1.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie programu oraz projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Wielkiej, Gmina Sieradz

29‑01‑2020 08:46:28
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 zapytanie ofertowe.pdf
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
17,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 formularz oferty.pdf
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 wzór umowy.pdf
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZACZNI~3.PDF
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZACZNI~4.PDF
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 wykaz wykonanych usług.pdf
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAADE9~1.PDF
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 7 zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów.pdf
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
29‑01‑2020 08:51:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 Odpowiedź na pytania Wykonawców.pdf
05‑02‑2020 12:09:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 Zmiana ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.pdf
05‑02‑2020 12:09:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
632KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 Zmiana zapytania ofertowego.pdf
05‑02‑2020 12:09:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2020-02-06.pdf
06‑02‑2020 14:33:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
578KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 Informacja z otwarcia ofert.pdf
13‑02‑2020 10:01:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
684KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.6.1.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
11‑03‑2020 15:06:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
683KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.28.2019

15‑10‑2019 13:34:02
Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Sieradz
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.28.2019 zapytanie ofertowe.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego - projekt budowlany.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 1-3.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
21,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 4-6.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
32,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 7-9.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
14,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 10-12.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
13,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 13-15.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
13,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 16-18.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
15,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 19-21.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
15,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 22-24.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
15,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 25-27.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
28,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 28-30.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
16,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 31-33.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
18,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 34-36.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
16,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego projekt budowlany 37-38.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
9,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 10 do zapytania ofertowego - przedmiar.rar
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
10,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 11 do zapytania ofertowego STWiOR.pdf
15‑10‑2019 13:40:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
300KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.28.2019 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf
15‑10‑2019 14:16:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.28.2019 odpowiedź na pytania Wykonawców 2019-10-23.pdf
23‑10‑2019 09:00:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
926KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.28.2019 zmiana zapytania ofertowego 2019-10-23.pdf
23‑10‑2019 09:00:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.28.2019 zmiana ogłoszenia 2019-10-23.pdf
23‑10‑2019 09:00:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.28.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
30‑10‑2019 12:18:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
671KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.28.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
15‑11‑2019 08:21:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
690KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.23.2019

11‑07‑2019 10:51:55

Zapytanie ofertowe na budowę wodociągu wraz z przebudową przyłączy w miejscowości Charłupia Mała, ul. Kościelna na terenie Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.23.2019 zapytanie ofertowe.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt budowlany.rar
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
784KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowegp Przedmiar robót.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10 do zapytania ofertowego Kosztorys ofertowy.pdf
11‑07‑2019 10:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
617KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.23.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
05‑08‑2019 08:51:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
516KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.21.2019

08‑07‑2019 11:29:11

Zapytanie ofertowe na rozbudowę wodociągu Sokołów - Stoczki na terenie Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.21.2019 zapytanie ofertowe na rozbudowę wodociagu Sokołów - Stoczki na terenie Gminy Sieradz.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt budowlany.rar
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
20,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego STWiORB.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
878KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego - przedmiar robót.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10 do zapytania ofertowego kosztorys ofertowy.pdf
08‑07‑2019 11:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
952KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.21.019 odpowiedź na pytania Wykonawców 2019-07-16.pdf
16‑07‑2019 08:44:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.21.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
07‑08‑2019 11:31:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
615KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  08‑07‑2019 11:27:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  08‑07‑2019 11:27:57
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2020 08:51:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie