Zamówienia publiczne do 130 000,00 zł


Znak sprawy: ZFZ.271.3.5.2021

16‑06‑2021 10:30:43
Zapytanie ofertowe na modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

w ramach projektu pn.: Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
652KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx ZFZ.271.3.5.2021 Zapytanie ofertowe.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego przedmiar robót.zip
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.1.2021 Zapytanie ofertowe na rozbudowę wodociągu w miejscowości Charłupia Mała, Gmina Sieradz
11‑05‑2021 10:19:39

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://www.ugsieradz.finn.pl w zakładce Zamówienia sektorowe

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.17.2020

18‑11‑2020 11:52:03

Zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2020 Zapytanie ofertowe.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załączik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz usług.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
01‑12‑2020 14:31:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
689KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.16.2020

10‑11‑2020 12:28:24

Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2020 Zapytanie ofertowe.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załączik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenia Wykonawcy.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
26‑11‑2020 12:07:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
778KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.31.2019

11‑12‑2019 10:01:14

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projekty grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.31.2019 zapytanie ofertowe.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zalącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik Nr 2 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik Nr 3 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik Nr 4 do zapytania ofertowego oświadczenie do tyczące powiązań kapitałowych i osobowych.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.31.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
07‑01‑2020 10:17:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.22.2019

08‑07‑2019 08:15:54
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu drów w miejscowości Dąbrowa Wielka – Kozy na terenie Gminy Sieradz
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.22.2019 Zapytanie ofertowe.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego Opis techniczny.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt zagospodarowania, przekroje konstrukcyjne.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8.1 do zapytania ofertowego Przedmiar robót.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
402KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8.2 do zapytania ofertowego Przedmiar robót - zjazdy.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego SSTWiOR.rar
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10.1 do zapytania ofertowego kosztorys ofertowy.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10.2 do zapytania ofertowego kosztorys ofertowy - zjazdy.pdf
08‑07‑2019 08:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.22.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
22‑07‑2019 10:35:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
543KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.20.2019

02‑07‑2019 08:40:46
Zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania terenu punktów dydaktycznych przy Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej i przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kłocku
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.20.2019 zapytanie ofertowe.pdf
02‑07‑2019 08:45:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załacznik Nr 1 do zapytania ofertowego Graficzny schemat projektowanego punktu dydaktycznego.rar
02‑07‑2019 08:45:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Zestawienie ilościowe materiałów i składu gatunkowego roślin.pdf
02‑07‑2019 08:45:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
02‑07‑2019 08:45:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza oferty - formularz cenowy.pdf
02‑07‑2019 08:45:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Wzór zamówienia.pdf
02‑07‑2019 08:45:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.20.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
11‑07‑2019 10:03:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
700KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.19.2019

24‑06‑2019 10:40:01

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dróg w miejscowości Dąbrowa Wielka – Kozy na terenie Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.19.2019 zapytanie ofertowe.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego Opis techniczny.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt zagospodarowania, przekroje konstrukcyjne.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8.1 do zapytania ofertowego Przedmiar robót.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
402KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8.2 do zapytania ofertowego Przedmiar robót - zjazdy.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego SSTWiOR.rar
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10.1 do zapytania ofertowego kosztorys ofertowy.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10.2 do zapytania ofertowego kosztorys ofertowy - zjazdy.pdf
24‑06‑2019 10:42:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.19.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
05‑07‑2019 10:30:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
503KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.17.2019

07‑06‑2019 14:46:39

Zapytanie ofertowe na organizację wydarzenia plenerowego pn.: „Powitanie lata w Gminie Sieradz” w ramach zadania „Letnie nurty kultury” zgłoszonego i wybranego do realizacji w inicjatywie Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego na 2019 rok

Dokumenty:
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Formularz oferty.pdf
07‑06‑2019 14:48:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
07‑06‑2019 14:48:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2019 Zapytanie ofertowe.pdf
07‑06‑2019 14:48:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
17‑06‑2019 14:23:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
904KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.16.2019

06‑06‑2019 08:31:33
Zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania terenu punktów dydaktycznych przy Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej i przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kłocku
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2019 Zapytanie ofertowe.pdf
06‑06‑2019 08:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rar Załacznik Nr 1 do zapytania ofertowego Graficzny schemat projektowanego punktu dydaktycznego.rar
06‑06‑2019 08:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Zestawienie ilościowe materiałów i składu gatunkowego roślin.pdf
06‑06‑2019 08:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
06‑06‑2019 08:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza oferty - formularz cenowy.pdf
06‑06‑2019 08:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Wzór zamówienia.pdf
06‑06‑2019 08:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
26‑06‑2019 13:30:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
663KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2021 10:35:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie