Zamówienia publiczne do 130 000,00 zł


ZFZ.271.3.12.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

16‑09‑2021 11:56:36

Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej w ramach projektu pn.: Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zmiana zapytania ofertowego w dniu 24.09.2021r. dotyczy m.in.: zmiana terminu składania ofert - 30.09.2021r., Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
691KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2021-09-21.pdf
21‑09‑2021 12:49:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2021-09-23.pdf
23‑09‑2021 11:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2021-09-24.pdf
24‑09‑2021 13:59:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Zamiana zapytania ofertowego 2021-09-24.pdf
24‑09‑2021 13:59:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.11.2021 Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na rozbudowę wodociągu w miejscowości Kolonia Grądy, Gmina Sieradz

03‑09‑2021 10:25:13
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.11.2021 Ogłoszenie.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZACZNI~3.DOC
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAEABE~1.PDF
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt budowlany.zip
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
21,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego przedmiar robót.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego STWiOR.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
537KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10 do zapytania ofertowego formularz oferty kosztorys ofertowy.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.11.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
20‑09‑2021 09:53:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.10.2021Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na rozbudowę wodociągu w miejscowości Kłocko, Gmina Sieradz

02‑09‑2021 08:42:53
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.10.2021 Ogłoszenie.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.10.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reali.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZAAA71~1.DOC
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt budowlany.zip
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
21,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego Przedmiar robót.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego STWiOR.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.10.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
17‑09‑2021 11:47:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: RG.271.3.8.2021

09‑08‑2021 12:02:34
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłocko
Dokumenty:
Plik pdf RG.271.3.8.2021 zapytanie ofertowe.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
682KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - przedmiar.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
456KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - inwentaryzacja.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
702KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.docx
09‑08‑2021 12:41:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RG.271.3.8.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf.pdf
19‑08‑2021 13:05:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RG.271.3.8.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.pdf
19‑08‑2021 13:07:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.7.2021

07‑07‑2021 09:25:03

Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie robót malarsko – remontowych w budynku Urzędu Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.7.2021 zapytanie ofertowe.pdf
07‑07‑2021 09:26:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.docx
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.pdf
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - przedmiar.pdf
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.7.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
22‑07‑2021 12:18:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.7.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
17‑08‑2021 10:59:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.5.2021

16‑06‑2021 10:30:43
Zapytanie ofertowe na modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

w ramach projektu pn.: Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
652KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx ZFZ.271.3.5.2021 Zapytanie ofertowe.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego przedmiar robót.zip
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
02‑07‑2021 10:28:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
129KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
05‑07‑2021 13:33:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.1.2021 Zapytanie ofertowe na rozbudowę wodociągu w miejscowości Charłupia Mała, Gmina Sieradz
11‑05‑2021 10:19:39

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://www.ugsieradz.finn.pl w zakładce Zamówienia sektorowe

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.17.2020

18‑11‑2020 11:52:03

Zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2020 Zapytanie ofertowe.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załączik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz usług.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
18‑11‑2020 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
01‑12‑2020 14:31:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
689KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.16.2020

10‑11‑2020 12:28:24

Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2020 Zapytanie ofertowe.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załączik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenia Wykonawcy.pdf
10‑11‑2020 12:30:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
26‑11‑2020 12:07:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
778KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.31.2019

11‑12‑2019 10:01:14

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projekty grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.31.2019 zapytanie ofertowe.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zalącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik Nr 2 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik Nr 3 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik Nr 4 do zapytania ofertowego oświadczenie do tyczące powiązań kapitałowych i osobowych.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf
11‑12‑2019 10:05:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.31.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
07‑01‑2020 10:17:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 12:00:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie