Zamówienia publiczne do 130 000,00 zł


ZFZ.3.20.2021 Zapytanie ofertowe na usługi z zakresu przygotowywania projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

16‑11‑2021 10:52:14
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.20.2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.20.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzor umowy.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz usług.docx
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz usług.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZA04CD~1.DOC
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 6 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
16‑11‑2021 10:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.20.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
26‑11‑2021 12:07:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.19.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu remontu drogi Grądy – Kolonia Grądy – Kamionaczyk oraz remontu istniejącego mostu nad rzeką Niniwką w miejscowości Kamionaczyk

16‑11‑2021 10:46:09
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.19.2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.19.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.docx
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddaniaWykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddaniaWykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.pdf
16‑11‑2021 10:51:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.19.2021 Informacja z otwarcia ofert — kopia.pdf
29‑11‑2021 13:29:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.17.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem wyposażenia stołówki szkolnej oraz wykonanie usług remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń w celu organizacji stołówki w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

20‑10‑2021 08:43:40
Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przy udziale środków budżetu państwa
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2021 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf
20‑10‑2021 08:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
20‑10‑2021 08:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - przedmiar.zip
20‑10‑2021 08:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip ZACZNI~1.ZIP
20‑10‑2021 08:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
343KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
20‑10‑2021 08:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
20‑10‑2021 08:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
20‑10‑2021 08:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
28‑10‑2021 11:10:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.17.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
29‑10‑2021 13:17:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.16.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem wyposażenia stołówki szkolnej oraz wykonanie usług remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń w celu organizacji stołówki w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

08‑10‑2021 10:01:28
Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przy udziale środków budżetu państwa.
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
08‑10‑2021 10:25:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 271.3.16.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
08‑10‑2021 10:25:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - przedmiar.zip
08‑10‑2021 10:25:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Projekt technologii bloku żywienia w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej.zip
08‑10‑2021 10:25:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
343KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
08‑10‑2021 10:25:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
08‑10‑2021 10:25:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
08‑10‑2021 10:25:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
18‑10‑2021 11:34:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.16.2021 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
19‑10‑2021 12:39:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.12.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

16‑09‑2021 11:56:36

Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej w ramach projektu pn.: Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zmiana zapytania ofertowego w dniu 24.09.2021r. dotyczy m.in.: zmiana terminu składania ofert - 30.09.2021r., Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
691KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
16‑09‑2021 12:00:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2021-09-21.pdf
21‑09‑2021 12:49:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2021-09-23.pdf
23‑09‑2021 11:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2021-09-24.pdf
24‑09‑2021 13:59:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Zamiana zapytania ofertowego 2021-09-24.pdf
24‑09‑2021 13:59:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
01‑10‑2021 12:11:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i 3.pdf
19‑10‑2021 11:46:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.12.2021 Informacja o wyborze oferty cz 2.pdf
25‑10‑2021 12:18:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.11.2021 Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na rozbudowę wodociągu w miejscowości Kolonia Grądy, Gmina Sieradz

03‑09‑2021 10:25:13
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.11.2021 Ogłoszenie.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZACZNI~3.DOC
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAEABE~1.PDF
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt budowlany.zip
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
21,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego przedmiar robót.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego STWiOR.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
537KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 10 do zapytania ofertowego formularz oferty kosztorys ofertowy.pdf
03‑09‑2021 10:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.11.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
20‑09‑2021 09:53:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.11.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
30‑09‑2021 15:10:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZFZ.271.3.10.2021Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na rozbudowę wodociągu w miejscowości Kłocko, Gmina Sieradz

02‑09‑2021 08:42:53
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.10.2021 Ogłoszenie.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.10.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reali.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZAAA71~1.DOC
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Projekt budowlany.zip
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
21,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego Przedmiar robót.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 do zapytania ofertowego STWiOR.pdf
02‑09‑2021 08:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.10.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
17‑09‑2021 11:47:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.10.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
30‑09‑2021 13:36:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: RG.271.3.8.2021

09‑08‑2021 12:02:34
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłocko
Dokumenty:
Plik pdf RG.271.3.8.2021 zapytanie ofertowe.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
682KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - przedmiar.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
456KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - inwentaryzacja.pdf
09‑08‑2021 12:04:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
702KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.docx
09‑08‑2021 12:41:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RG.271.3.8.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf.pdf
19‑08‑2021 13:05:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RG.271.3.8.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.pdf
19‑08‑2021 13:07:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.7.2021

07‑07‑2021 09:25:03

Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie robót malarsko – remontowych w budynku Urzędu Gminy Sieradz

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.7.2021 zapytanie ofertowe.pdf
07‑07‑2021 09:26:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.docx
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.pdf
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - przedmiar.pdf
07‑07‑2021 09:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.7.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
22‑07‑2021 12:18:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.7.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
17‑08‑2021 10:59:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.5.2021

16‑06‑2021 10:30:43
Zapytanie ofertowe na modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

w ramach projektu pn.: Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
652KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx ZFZ.271.3.5.2021 Zapytanie ofertowe.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.2021 Zapytanie ofertowe.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego formularz oferty.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego przedmiar robót.zip
16‑06‑2021 10:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf
02‑07‑2021 10:28:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
129KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
05‑07‑2021 13:33:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 30 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2021 10:54:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie