Zamówienia publiczne do 30 000 Euro


Znak sprawy: ZFZ.271.3.7.UG.EFS.9.2019

19‑02‑2019 14:13:41

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.9.2019

na doposażenie kuchni w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.7.UG.EFS.9.2019 zapytanie ofertowe nr UG.EFS.9.2019.pdf
19‑02‑2019 14:15:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia.pdf
19‑02‑2019 14:15:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
19‑02‑2019 14:15:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego - formularz cenowy.pdf
19‑02‑2019 14:15:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
19‑02‑2019 14:15:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - umowa.pdf
19‑02‑2019 14:15:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.7.UG.EFS.9.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
04‑03‑2019 10:40:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
880KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.6.UG.EFS.8.2019

13‑02‑2019 13:28:05

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.8.2019

na dostawę wyposażenia placów zabaw wraz z montażem w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.6.UG.EFS.8.2019 zapytanie ofertowe nr UG.EFS.8.2019.pdf
13‑02‑2019 13:30:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
13‑02‑2019 13:30:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
13‑02‑2019 13:30:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego - formularz cenowy.pdf
13‑02‑2019 13:30:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
13‑02‑2019 13:30:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
13‑02‑2019 13:30:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.6.UG.EFS.8.2019 odpowiedź na pytania Wykonawców.pdf
20‑02‑2019 13:06:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
743KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.6.UG.EFS.8.2019 zmiana zapytania ofertowego.pdf
20‑02‑2019 13:06:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 006KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.6.UG.EFS.8.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
08‑03‑2019 09:08:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.5.UG.EFS.7.2019

18‑01‑2019 11:31:27

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.7.2019

na dostawę wyposażenia placów zabaw wraz z montażem w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.5.UG.EFS.7.2019 zapytanie ofertowe.pdf
18‑01‑2019 11:34:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia.pdf
18‑01‑2019 11:34:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
18‑01‑2019 11:34:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego -formularz cenowy.pdf
18‑01‑2019 11:34:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
18‑01‑2019 11:34:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
18‑01‑2019 11:34:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.UG.EFS.7.2019 zmiana zapytania ofertowego.pdf
24‑01‑2019 12:33:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.5.UG.EFS.7.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
06‑02‑2019 12:36:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
605KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.4.UG.EFS.6.2019

11‑01‑2019 14:59:12

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.6.2019

na doposażenie kuchni w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.4.UG.EFS.6.2019 zapytanie ofertowe nr UG.EFS.6.2019.pdf
11‑01‑2019 15:01:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia.pdf
11‑01‑2019 15:01:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
11‑01‑2019 15:01:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.pdf
11‑01‑2019 15:01:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
11‑01‑2019 15:01:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - umowa.pdf
11‑01‑2019 15:01:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.4.UG.EFS.6.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
11‑02‑2019 10:49:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
825KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.4.UG.EFS.6.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
18‑02‑2019 10:19:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.3.UG.EFS.5.2019

10‑01‑2019 12:43:24

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.5.2019

na zakup i dostawę materiałów biurowo - papierniczych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Sieradz w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.3.UG.EFS.5.2019 zapytanie ofertowe nr UG.EFS.5.2019.pdf
10‑01‑2019 12:46:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do opis przedmiotu zamówienia.pdf
10‑01‑2019 12:46:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
193KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
10‑01‑2019 12:46:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.pdf
10‑01‑2019 12:46:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
10‑01‑2019 12:46:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - umowa.pdf
10‑01‑2019 12:46:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.3.UG.EFS.5.2019 odpowiedź na pytania Wykonawców 2019-01-16.pdf
16‑01‑2019 13:06:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
751KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.3.UG.EFS.5.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
05‑02‑2019 10:53:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
871KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.2.UG.EFS.4.2019

09‑01‑2019 11:59:52

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.4.2019

na zakup i dostawę zabawek do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Sieradz w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.2.UG.EFS.4.2019 zapytanie ofertowe nr UG.EFS.4.2019.pdf
09‑01‑2019 12:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia.pdf
09‑01‑2019 12:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
09‑01‑2019 12:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do do formularza ofertowego.pdf
09‑01‑2019 12:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
09‑01‑2019 12:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
09‑01‑2019 12:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.2.UG.EFS.4.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
06‑02‑2019 12:08:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
873KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.1.UG.EFS.3.2019

08‑01‑2019 13:09:23

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.3.2019

na zakup i dostawę mebli do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Sieradz w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.1.UG.EFS.3.2019 zapytanie ofertowe.pdf
08‑01‑2019 13:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
08‑01‑2019 13:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
08‑01‑2019 13:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.pdf
08‑01‑2019 13:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
08‑01‑2019 13:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
08‑01‑2019 13:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.1.UG.EFS.3.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
29‑01‑2019 11:16:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
865KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.25.UG.EFS.2.2018

28‑12‑2018 15:44:30
Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.2.2018   na zakup i dostawę sprzętu TIK w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.2.2018.pdf
28‑12‑2018 15:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy.pdf
28‑12‑2018 15:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
28‑12‑2018 15:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy.pdf
28‑12‑2018 15:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
28‑12‑2018 15:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.pdf
28‑12‑2018 15:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.25.UG.EFS.2.2018 Odpowiedź na pytania Wykonawców.pdf
04‑01‑2019 15:18:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.25.UG.EFS.2.2018 odpowiedź na pytania Wykonawców.pdf
08‑01‑2019 11:19:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 A Opis przedmiotu zamówienia.pdf
08‑01‑2019 11:19:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 A do formularza ofertowego.pdf
08‑01‑2019 11:19:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.25.UG.EFS.2.2018 Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego 2019-01-10.pdf
10‑01‑2019 12:43:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
784KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.25.UG.EFS.2.2018 Odpowiedź na pytania Wykonawców 2019-01-11.pdf
11‑01‑2019 14:59:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
661KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.25.UG.EFS.2.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
25‑01‑2019 12:37:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
854KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Znak sprawy: ZFZ.271.3.18.UG.EFS.1.2018

28‑08‑2018 12:00:19

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.1.2018

na zakup i dostawę mebli do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w ramach projektu  pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokumenty:
Plik pdf ZFZ.271.3.18.UG.EFS.1.2018 Zapytanie ofertowe.pdf
28‑08‑2018 12:02:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia.pdf
28‑08‑2018 12:02:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór formularza oferty cenowej.pdf
28‑08‑2018 12:02:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie.pdf
28‑08‑2018 12:02:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy_514475.pdf
28‑08‑2018 12:39:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZFZ.271.3.18.UG.EFS.1.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
06‑09‑2018 11:20:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
685KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  28‑08‑2018 11:35:02
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2020 11:53:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie