Obwieszczenia ogłoszenia


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
550KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
14‑02‑2019 14:59:36
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej celem podłączenia ośrodka wypoczynkowego "Sieradz-Męka" do sieci kanalizacji sanitarnej ø200 w m. Ruda na dz. nr 1208, 1209, 1210, 1212 i 45 w m. Ruda obr. 29 Ruda, gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
13‑02‑2019 08:04:41
w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie Gminy Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
11‑02‑2019 14:12:33
w sprawie przekazania projektu decyzji lokalizacji celu publicznego do organów opiniujących o nazwie:
budowa wodociągu 160 mm z rur PEHD łączącego wodociąg w miejscowości Sieradz z wodociągiem w miejscowości Ruda, gmina Sieradz o długości 2.700,00 mb., na działce nr ewid. 1212, 45 i 286/3 w miejscowości Ruda, gmina Sieradz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
06‑02‑2019 14:01:52

w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do organów opiniujących pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SIR3315B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 439, obr. 35 -Wiechucice, w miejscowości Wiechucice, gmina Sieradz i obejmującą budowę wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 65 m npt, na której zainstalowane będą dwie anteny sektorowe oraz dwie anteny radiolinii, instalację urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo - odbiorczych oraz ogrodzenie wieży (po obry sie trójkątnym podstawy wieży)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
04‑02‑2019 10:59:09

w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa wodociągu 160 mm z rur PEHD łączącego wodociąg w miejscowości Sieradz z wodociągiem w miejscowości Ruda, gmina Sieradz - długości 2.700,00 mb., na działce nr ewid. 1212, 45 i 286/3 w miejscowości Ruda, gmina Sieradz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
04‑02‑2019 10:55:14
w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "SIR3315B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 439 w m. Wiechucice gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 400 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 40
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2019 13:49:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie