Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
06‑08‑2020 11:30:42

w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
996KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
775KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
03‑08‑2020 13:08:26

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 114582E - ul. Kościerzyńska w Charłupi Małej, gm. Sieradz, pow. sieradzki” wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
360KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
29‑07‑2020 13:53:03

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającego na: budowie stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 323/31, 27/2 obręb geod. 09 - Dąbrowa Wielka, gm. Sieradz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
24‑07‑2020 07:57:05
o wydaniu decyzji Nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej śr. 110 mm PCV długości ca 415 mb. w m. Kłocko, na dz. nr ewid. 1488, 1459, 1467, 1470/9 i 1470/1 obręb geod. 18-Kłocko, gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
24‑07‑2020 07:47:03
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 114582E - ul. Kościerzyńska w Charłupi Małej, gm. Sieradz, pow. sieradzki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
358KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
21‑07‑2020 11:57:21

w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego znak: RG.6220.2.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego zakładu o budowę hali produkcyjnej stolarki aluminiowej (cięcie i obróbka szkła) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 544, 545, 546 obręb geod. 7-Chojne, gm. Sieradz”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 152 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 11:34:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie