Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
16‑09‑2020 11:06:16

w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na wydzieleniu gruntu o pow. ok. 0,05ha pod publicznie dostępny plac wraz z jego urządzeniem, w miejscowości Borzewisko, na działce nr ewid. 68/1 obręb geod. 07 - Chojne, gm. Sieradz do organów uzgadniających

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
11‑09‑2020 09:33:15
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: wydzieleniu gruntu o pow. ok. 0,05 ha pod publicznie dostępny plac wraz z jego urządzeniem, w Borzewisku na działce nr ewid. 68/1 obręb geod. 07- Chojne, gm, Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
09‑09‑2020 13:09:49

z rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
279KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Sieradz
13‑08‑2020 08:38:06

INFORMACJA SPORZĄDZONA W DNIU 11 SIERPNIA 2020 ROKU NA OKOLICZNOŚĆ ZŁOŻONEJ W DNIU 31 LIPCA 2020 ROKU PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W CHOJNEM UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
06‑08‑2020 11:30:42

w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
996KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
775KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
03‑08‑2020 13:08:26

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 114582E - ul. Kościerzyńska w Charłupi Małej, gm. Sieradz, pow. sieradzki” wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
360KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 157 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2020 11:08:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie