Obwieszczenia ogłoszenia


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
01‑06‑2022 13:24:52

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz — Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz — Sieradz — Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie
01‑06‑2022 13:21:06

z realizacji programu współpracy Gminy Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Badanie ankietowe

30‑05‑2022 13:42:23

Szanowni Państwo, zgodnie z wymogami wytycznej nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zobligowane jest do przeprowadzenia badań ankietowych na temat funkcjonowania biura oraz całego stowarzyszenia.

Wyniki ankiety posłużą poprawie funkcjonowania LGD oraz przysłużą się do zbudowania raportu ewaluacyjnego, a Państwa indywidualne odpowiedzi będą traktowane poufnie.

Ankietę należy wypełnić do: 10 czerwca 2022r.

Link do wypełnienia ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c1cc68b9&&b=759d379c0&&c=63a3a63b

W razie problemów prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl lub o telefon pod nr 43 829 48 79.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

RAPORT O STANIE GMINY SIERADZ ZA 2021ROK

24‑05‑2022 12:48:10

W dniu 27 maja br. na sesji Rady Gminy Sieradz zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sieradz za 2021r.

W dyskusji będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Sieradz.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zabrać głos na sesji?

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek nałożony na włodarzy gmin. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt corocznie do końca maja musi przedstawić taki dokument radzie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Gminy Sieradz zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy Sieradz, która odbędzie się w dniu 27 maja. Dyskusja nad dokumentem odbędzie się na sesji absolutoryjnej. W debacie będą mogli wziąć aktywny udział również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas debaty nad raportem gminy, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Można to zrobić tylko do 26 maja. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
24‑05‑2022 12:21:54

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymujące w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz — Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz — Sieradz — Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
24‑05‑2022 12:15:54

w sprawie umorzenia umorzenia postępowania w przedmiocie ponownego rozpatrzenia kwestii rozstrzygniętej postanowieniem odmawiającym wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3MPa DN 500 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: Budowa gazociągu Kalisz - Sieradz — Meszcze wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 202 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2022 14:35:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie