Obwieszczenia ogłoszenia


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
777KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 001KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
23‑04‑2019 12:54:37
w sprawie: zakończenia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3x XRUHAKXS 120/50 mm2 wraz z słupem z żerdzi wirowanej typu E oraz budowa stacji transformatorowej typu STSKuo 20/250 w miejscowości Okręglica, gmina Sieradz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
23‑04‑2019 12:49:12
w sprawie: zakończenia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 120/50 mm2, budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 4xl20mm2+AsXSn 2x25 mm2, budowa słupowej stacji transformatorowej oraz budowa słupów z żerdzi wirowanej typu E w ramach realizacji inwestycji pn „Modernizacja odgałęzienia linii SN zasilającej stację Dąbrowa K.R. nr 3-1356 oraz modernizacja stacji transformatorowej 15/04kV nr 3-1356 Dąbrówka K.R. w miejscowości Dąbrowa Wielka, gm. Sieradz".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
23‑04‑2019 12:43:27
w sprawie przekazania projektu decyzji lokalizacji celu publicznego do organów opiniujących:
inwestycja celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowych SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 120/50mm2 wraz z slupami z żerdzi wirowanej typu E, budowie linii napowietrznej SN 15kV typu 3xAAsXSn lx70mm2 oraz przebudowie stacji transformatorowej Sokołów, 3-0680 w miejscowości Sokołów, gm. Sieradz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
185KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
19‑04‑2019 08:58:25

w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarzadowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
981KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
17‑04‑2019 08:59:59
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowych SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 120/50mm2 wraz z słupami z żerdzi wirowanej typu E, budowie linii napowietrznej SN 15kV typu 3xAAsXSn lx70mm2 oraz przebudowie stacji transformatorowej Sokołów, 3-0680 w miejscowości Sokołów, gm. Sieradz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie
16‑04‑2019 08:15:35
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
10‑04‑2019 14:19:02
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz - Jawor-Błaszki dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Charłupia Mała, gmina Sieradz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 420 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 42
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2019 12:06:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie