Obwieszczenia ogłoszenia


Informacja Wójta Gminy Sieradz na realizację zadania publicznego złożona przez Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Terpol Sieradz" w Sieradzu

08‑11‑2019 12:57:38
Dokumenty:
Plik pdf Informacja-8.11.2019.pdf
08‑11‑2019 12:58:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uproszczona oferta.pdf
08‑11‑2019 12:58:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
879KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
28‑10‑2019 12:20:03
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
438KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz w sprawie dotacji na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych

25‑10‑2019 10:06:13
Dokumenty:
Plik pdf 42.pdf
25‑10‑2019 10:07:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. do kanalizacji.pdf
25‑10‑2019 10:07:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
18‑10‑2019 10:49:40
w sprawie: przeprowadzenia konsultaeji projektu „Programu współpracy Gminy Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o który ch mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
01‑10‑2019 09:39:10
w sprawie zakończenia postępowania odnośnie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej inwestycji pod nazwą: rozbudowa sieci SN 15kV i nn 0,4kV dla potrzeb zasilania odbiorców' na działce nr ewid. 390, obręb geod. 20 - Kuśnie, gm. Sieradz, obejmując budowę stanowiska słupowego SN, budowę słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowę linii kablowych SN i nn, przebudowę linii napowietrznej nn, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 390, 383, 380/10, 381/5 obręb geod. 20 - Kuśnie, gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
24‑09‑2019 07:59:38
dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Kalisz - Sieradz,
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑09‑2019 09:21:07
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz - Jawor - Błaszki dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Charłupia Mała, gmina Sieradz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
425KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie
17‑09‑2019 13:26:18
dotyczy: bezpłatna profilaktyczna kolanoskopia
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 469 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 47
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2019 13:00:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie