Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
26‑05‑2021 15:28:03

z rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑05‑2021 12:47:13

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 27/6 w obrębie Podłężyce-|Rzechta, gmina Sieradz wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑05‑2021 11:44:48

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podziale działki nr ewid. 955 obręb Stoczki, gmina Sieradz na 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyznaczeniu drogi dojazdowej na działce nr ewid. 649, obręb Stoczki, Gmina Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
315KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑05‑2021 11:41:27

w sprawie wydania postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Charłupia Mała, gm. Sieradz dz. nr 679/1

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑05‑2021 11:35:10

w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskwoych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 33 domków rekreacyjnych wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem na działkach o nr 259, 260, 261 obr. Bobrowniki gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑05‑2021 11:28:50

w sprawie wydania postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: podziale działki o nr ewid. 955 obręb Stoczki na 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyznaczeniu drogi dojazdowej na działce nr ewid. 649, obręb Stoczki, gmina Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑05‑2021 11:26:13

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. ewid. 27/6 w obrębie Podłężyce-Rzechta, gmina Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
306KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
24‑05‑2021 14:37:44

w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim w celu przeprowadzenia badań geologicznych dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w związku z art. 38, pkt. 4, ppkt h ustawy, pn. „Budowa gazociągu Sieradz – Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” – w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA WÓJTA GMINY SIERADZ

21‑05‑2021 12:45:33

W dniu 27 maja br. na sesji Rady Gminy Sieradz zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sieradz za 2020r.

W dyskusji będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Sieradz.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zabrać głos na sesji?

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek nałożony na włodarzy gmin. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt corocznie do końca maja musi przedstawić taki dokument radzie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Gminy Sieradz zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy Sieradz, która odbędzie się w dniu 27 maja. Dyskusja nad dokumentem odbędzie się na sesji absolutoryjnej. W debacie będą mogli wziąć aktywny udział również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas debaty nad raportem gminy, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Można to zrobić tylko do 26 maja. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców.

Dokumenty:
Plik pdf RAPORT-za 2020 _858187.pdf
21‑05‑2021 12:48:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
697KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx
21‑05‑2021 12:46:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf
21‑05‑2021 12:46:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑05‑2021 14:20:08

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Szkolnej, na działce nr ewid, 293/1 obręb geod. Charłupia Mała i działkach nr ewid. 98/2, 99 obręb geod. Dzierlin, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 295 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 30
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2021 15:20:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie