Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
14‑12‑2020 07:49:47
dot. wydania postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "Podziale działki o nr ewid. 150 obręb 0007 Chojne, gm. Sieradz na 21 działek, w tym 19 działek pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 2 działek jako wenwętrzne drogi dojazdowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
290KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
10‑12‑2020 10:49:32

w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 114582E - ul. Kościerzyńska w Charłupi Małej, gm. Sieradz, pow. sieradzki”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
10‑12‑2020 10:46:33

w sprawie wystąpienia do organów uzgadniających z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dzierlin, na działkach nr ewid. 91, 93/10, 395 obręb geod. 12 Dzierlin, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
08‑12‑2020 11:31:57

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Kalisz - Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
04‑12‑2020 14:07:03

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o uzgodnienie i wydanie opinii w sprawie przedsięwzięcie polegającego na „Uruchomieniu: instalacji do przetwarzania złomu (prasonożyce) oraz punktu skupu złomu na terenie działki inwestycyjnej 319/2 obr. 7 Chojne, gm. Sieradz”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
297KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
04‑12‑2020 10:17:03

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o uzgodnienie i wydanie opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu: instalacji do przetwarzania złomu (prasonożyce), instalacji do kruszenia złomu żeliwnego oraz punktu skupu złomu na terenie działki inwestycyjnej 319/1 obr. 7 Chojne, gm. Sieradz”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
04‑12‑2020 10:03:42

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dzierlin, na działkach nr ewid. 91, 93/10, 395 obręb geod. 12 Dzierlin, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑11‑2020 07:39:56
o zgromadzeniu całego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV relacji Jawor-Chojne, od łącznika nr 3-O-0252 do stacji nr 3-0696 Stoczki1"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 237 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 24
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2021 08:57:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie