Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑04‑2021 12:34:37

w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego ,,Ruda Xl", w obrębie planowanego obszaru górniczego ,,Ruda Xl" na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o nr ewid.: 968, 969, 970,972.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑04‑2021 12:30:19

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Charłupia Mała, gm. Sieradz dz. nr 679/1

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
324KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑04‑2021 12:20:52

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Charłupia Mała, gm. Sieradz dz. nr 679/1 wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑04‑2021 12:15:19

dot. wydania postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie stacji paliw w m. Kłocko dz. nr 567, 570, 573 obr. Kłocko gm. Sieradz pow. sieradzki

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑04‑2021 11:25:13

w sprawie przekazania do organów uzgadaniających projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Grądy na dz. nr 154, 155 obr. geod. Grądy Kolonia, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
543KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
08‑04‑2021 12:01:27
w sprawie przekazania do organów uzgadniających  projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Szkolnej, na działce nr ewid, 293/1 obręb geod. Charłupia Mała i działkach nr ewid. 98/2, 99 obręb geod. Dzierlin, gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
08‑04‑2021 11:49:56
w sprawie przekazania do organów uzgadniających projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złącza kablowego ZKSN, na działkach nr ewid,: 500/1, 499/1, 500/2,498/1,497/1,496/8, 496/4, 495/14, 495/11, 495/8, 495/5, 332/2, 391/8,391/5, 390 obręb geod. 32 Stawiszcze, gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
07‑04‑2021 13:03:34

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Podziale działki o nr ewid. 150 obręb 0007 Chojne, gm. Sieradz na 21 działek, w tym 19 działek pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 2 działek jako wenwętrzne drogi dojazdowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
07‑04‑2021 12:59:00

dot. wydania postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Podziale działki o nr ewid. 150 obręb 0007 Chojne, gm. Sieradz na 21 działek, w tym 19 działek pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 2 działek jako wenwętrzne drogi dojazdowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
210KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 302 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2021 11:15:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie