Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
19‑05‑2021 15:34:56

w sprawie wydania postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie 33 domków rekreacyjnych wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem na działkach o nr 259, 260, 261 obr. Bobrowniki gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA WÓJTA GMINY SIERADZ
18‑05‑2021 11:33:53

w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "Carpe Diem po Charłupsku"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
822KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
14‑05‑2021 07:52:23

w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Grądy na dz. nr 154, 155 obr. geod. Grądy Kolonia, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
13‑05‑2021 07:46:54

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złącza kablowego ZKSN, na działkach nr ewid,: 500/1, 499/1, 500/2,498/1,497/1,496/8, 496/4, 495/14, 495/11, 495/8, 495/5, 332/2, 391/8,391/5, 390 obręb geod. 32 Stawiszcze, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA

12‑05‑2021 15:15:19

Wójt Gminy Sieradz przypomina o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym  nieruchomości!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
07‑05‑2021 10:59:42

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie polegające na podziale działki o nr ewid. 609/5 obręb 0007 Chojne, gmina Sieradz wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
308KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
07‑05‑2021 10:54:04

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie pod nazwą "Zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną" zlokalizowanego na działce nr ewid. 868/5 poł. w obrębie ewidencyjnym Stoczki, gmina Sieradz wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
300KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
06‑05‑2021 09:39:34

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną" zlokalizowanego na działce nr ewid. 868/5 poł. w obrębie ewidencyjnym Stoczki, gmina Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
06‑05‑2021 09:33:12
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podziale działki o nr ewid. 609/5 obręb 0007 Chojne, gmina Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
345KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta gminy Sieradz z dnia 30 kwietnia 2021 roku
30‑04‑2021 15:00:07

 w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 295 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 30
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2021 15:20:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie