Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
13‑05‑2021 07:46:54

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złącza kablowego ZKSN, na działkach nr ewid,: 500/1, 499/1, 500/2,498/1,497/1,496/8, 496/4, 495/14, 495/11, 495/8, 495/5, 332/2, 391/8,391/5, 390 obręb geod. 32 Stawiszcze, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA

12‑05‑2021 15:15:19

Wójt Gminy Sieradz przypomina o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym  nieruchomości!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
07‑05‑2021 10:59:42

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie polegające na podziale działki o nr ewid. 609/5 obręb 0007 Chojne, gmina Sieradz wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
308KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
07‑05‑2021 10:54:04

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie pod nazwą "Zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną" zlokalizowanego na działce nr ewid. 868/5 poł. w obrębie ewidencyjnym Stoczki, gmina Sieradz wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
300KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
06‑05‑2021 09:39:34

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną" zlokalizowanego na działce nr ewid. 868/5 poł. w obrębie ewidencyjnym Stoczki, gmina Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
06‑05‑2021 09:33:12
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podziale działki o nr ewid. 609/5 obręb 0007 Chojne, gmina Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
345KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta gminy Sieradz z dnia 30 kwietnia 2021 roku
30‑04‑2021 15:00:07

 w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
28‑04‑2021 10:29:10
w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Szkolnej, na działce nr ewid, 293/1 obręb geod. Charłupia Mała i działkach nr ewid. 98/2, 99 obręb geod. Dzierlin, gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
21‑04‑2021 07:51:17

w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złącza kablowego ZKSN, na działkach nr ewid,: 500/1, 499/1, 500/2,498/1,497/1,496/8, 496/4, 495/14, 495/11, 495/8, 495/5, 332/2, 391/8,391/5, 390 obręb geod. 32 Stawiszcze, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
200KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
20‑04‑2021 12:39:24

informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w m. Kłocko dz. nr 567, 570, 573 obr. Kłocko gm. Sieradz pow. sieradzki.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 302 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2021 11:15:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie