Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz

04‑01‑2022 12:08:05

PSZOK  jest  czynny  w  dni  robocze  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  7:00  –  18:00 
oraz  w  soboty  w godzinach  7:00  –  15:00.

 

PSZOK przyjmuje:

L.p.

Rodzaj odpadu

Opis

1

Opakowania z papieru i tektury

Papier gazetowy, książki, kartony, papier opakowaniowy, pudełka itp.

2

Opakowania z tworzyw sztucznych

Butelki po napojach typu pet - wszystkie kolory. Opakowania m. in.: po chemii gospodarczej (po szamponach, płynach do zmywania itp.) i inne elementy z tworzyw sztucznych, z materiałów przydatnych do recyklingu.

3

Tworzywa sztuczne

Opakowania ze styropianu, styropian bez zanieczyszczeń.

4

Opakowania z drewna

Skrzynki, palety, opakowania po produktach roślinnych itp.

5

Złom metali żelaznych i nieżelaznych

Złom metali żelaznych, puszki po konserwach, nakrętki od słoików, puszki aluminiowe po napojach oraz inne opakowania aluminiowe, złom metali nieżelaznych itp.

6

Opakowania wielomateriałowe

Opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku itp. (tetrapack).

7

Opakowania ze szkła

Opakowania szklane takie, jak: słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach itp. Bez względu na kolor.

8

Odzież i tekstylia

Zużyta odzież, opakowania z tekstyliów.

9

Zużyte opony

Opony z  rowerów, motocykli, samochodów osobowych, dostawczych o maksymalnych wymiarach 650 mm x 300 mm.

10

Gruz budowlany

Gruz ceglany, gruz betonowy, kafelki, ceramika budowlana itp.

11

Izolacyjne odpady budowlane

Odpady budowlane i remontowe zanieczyszczone materiałami izolacyjnymi.

12

Drewno

Stolarka budowlana.

13

Szkło

Szkło okienne.

14

Tworzywa sztuczne

Poremontowe i budowlane tworzywa sztuczne.

15

Odpadowa papa

Papa bez zanieczyszczeń.

16

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS itp.

17

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Kompletny, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny taki, jak: radia, telewizory, komputery, lodówki itp.

18

Baterie małogabarytowe i akumulatory

Baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane w artykułach gospodarstwa domowego (zabawki, piloty, latarki, zegarki, telefony  itp.)

19

Odpady niebezpieczne

Środki ochrony roślin i opakowania po nich, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, świetlówki, termometry, oleje i tłuszcze jadalne, oleje silnikowe oraz opakowania po nich, farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, drewno zawierające substancje niebezpieczne.

20

Leki

Przeterminowane lekarstwa.

21

Igły i strzykawki

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

22

Odpady ulegające biodegradacji

Gałęzie, liście, trawa, drewno itp. (wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika przydomowego i nie kompostują bioodpadów stanowiących odpady komunalne).

23

Odpady wielkogabarytowe

Elementy wyposażenia mieszkań min.: meble, kanapy itp.

24

Żużle i popioły

Żużle i popioły paleniskowe (pochodzące z gospodarstw domowych).

 

Do PSZOK-a nie są przyjmowane odpady:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) w których stwierdzono zanieczyszczenie / zmieszanie odpadów komunalnych,

c) materiały zawierające azbest,

d) szyby samochodowe,

e) części samochodowe tj.: zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,

f) odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,

g) odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących),

h) opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,

i) folie i agrowłóknina rolnicza,

j) opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony zanieczyszczone (pomalowane farbami), opony nie mające ciągłości kształtu,

k) odpady medyczne i weterynaryjne.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Ograbek
email: sekretariat@ugsieradz.com.pl
, w dniu:  19‑12‑2013 14:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  19‑12‑2013 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2022 12:09:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie