Radni Rady Gminy


Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym zarząd zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady.

WYKAZ RADNYCH RADY GMINY SIERADZ W KADENCJI 2010-2014

 1. Jan Jarząb - Przewodniczący Rady Gminy Sieradz
 2. Jerzy Antoni Kaczmarek - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieradz
 3. Mirosław Chwała - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieradz
 4. Leszek Janas - Radny
 5. Józef Nowak - Radny
 6. Bogumiła Lesiecka - Radna
 7. Maria Owczarek - Radna
 8. Jerzy Lech Kaczmarek - Radny
 9. Stanisław Słaby - Radny
 10. Tadeusz Jasek - Radny
 11. Eugeniusz Miłek - Radny
 12. Jarosław Jamroziak - Radny
 13. Sławomir Wielogórski - Radny
 14. Ewa Marciniak-Kulka - Radna
 15. Zdzisław Duczmański - Radny
Informacja wytworzona przez:
Anna Kuchczyńska
email: sekretariat@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 827-55-50 w. 10-11
, w dniu:  22‑01‑2008 13:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  22‑01‑2008 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2014 12:15:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie