Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
19‑03‑2019 15:04:16
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: modernizacji odgałęzienia linii SN zasilającą stację Dąbrowa K.R. nr 3-1356 oraz modernizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-1356 Dąbrówka K. R. w miejscowości Dąbrową Wielka, gm. Sieradz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
19‑03‑2019 14:38:03
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV typu 3x XRUHAKXS 120/50 mm2 wraz z słupem z zerdzi wirowanej typu E oraz budowa stacji transformatorowej typu STSKuo 20/250 w miejscowości Okręglica, gmina Sieradz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
15‑03‑2019 08:31:01
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa wodociągu 0I6O mm z rur PEHD łączącego wodociąg w m. Sieradz z wodociągiem w miejscowości Ruda, gm. Sieradz o długości 2700,Omb.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
14‑03‑2019 14:45:19
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SIR3315B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 439, obr. 35 -Wiechucice, w miejscowości Wiechucice, gmina Sieradz i obejmującą budowę wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 65 m npt, na której zainstalow ane będą dwie anteny sektorowe oraz dwie anteny radiolinii, instalację urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo - odbiorczych oraz ogrodzenie wieży (po obrysie trójkątnym podstawy wieży).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
12‑03‑2019 12:23:16
z rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑02‑2019 14:21:56
o zakończeniu postępowania odnośnie wydania decyzji  inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SIR3315B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 439, obr. 35 -Wiechucice, w miejscowości Wiechucice, gmina Sieradz i obejmującą budowę wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 65 m npt, na której zainstalowane będą dwie anteny sektorowe oraz dwie anteny radiolinii, instalację urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo - odbiorczych oraz ogrodzenie wieży (po obry sie trójkątnym podstawy wieży)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
807KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑02‑2019 14:11:40
w sprawie zakończenia postępowania odnośnie decyzji lokalizacji celu publicznego pn. budowa wodociągu 160 mm z rur PEHD łączącego wodociąg w miejscowości Sieradz z wodociągiem w miejscowości Ruda, gmina Sieradz o długości 2.700,00 mb., na działce nr ewid. 1212, 45 i 286/3 w miejscowości Ruda, gmina Sieradz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
712KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
550KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
14‑02‑2019 14:59:36
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej celem podłączenia ośrodka wypoczynkowego "Sieradz-Męka" do sieci kanalizacji sanitarnej ø200 w m. Ruda na dz. nr 1208, 1209, 1210, 1212 i 45 w m. Ruda obr. 29 Ruda, gm. Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
13‑02‑2019 08:04:41
w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie Gminy Sieradz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 723 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 73
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2019 15:05:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie