Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
26‑02‑2021 08:50:06

w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w rejonie ulicy Sieradzkiej w Chojnem na dz. 315, 318 obr. Chojne gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Sieradz
22‑02‑2021 12:04:17
w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
852KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021
12‑02‑2021 08:59:42

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.

- Dawnym polskim zwyczajem, gdy na świat przyszła córka, sadzono lipę. Tak 170 lat temu było z naszą lipą, a może to zasługa ptaków? Rośnie na skraju wsi, w sąsiedztwie pól. Nic jej nie przeszkadzało, by szeroko rozłożyć konary (25 m). Stała się dobrodziejką, dając pracującym w polu cień, wędrującym wypoczynek, a pszczołom pożytek. Stojąca obok kapliczka św. Jana Nepomucena nadała miejscu magii. Nietypowa dla lipy uroda zaskakuje, jej piękno wyzwala podziw dla potęgi natury. Nie ma takiej drugiej! – czytamy w konkursowym opisie drzewa.

Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku potrwa do 28 lutego br.

Swój głos będzie można oddać na oficjalnej stronie konkursu Tree of The Year: https://www.treeoftheyear.org/results

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
810KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Badanie obywatelskiej aktywności wsi

12‑02‑2021 14:30:21

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach.

Formularz Bazy znajduje się pod adresem: https://www.faow.org.pl/baza/

Podsumowanie wyników badania wraz z informacjami o organizacjach i inicjatywach, które zdecydowały się wziąć w nim udział, ukaże się w formie publikacji.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
12‑02‑2021 13:46:24

W sprawie wydania postanowienia odnośnie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: podziale działki o nr ewid. 955 obręb 0033 Stoczki, gmina Sieradz na 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyznaczeniu drogi dojazdowej na działce nr ewid. 649, obręb Stoczki, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XIII Edycja Konkursu "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

12‑02‑2021 09:04:12
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna.pdf
12‑02‑2021 09:05:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_XIII.pdf
12‑02‑2021 09:05:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
511KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Plakat Poslka Wieś.pdf
12‑02‑2021 09:05:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIII.pdf
12‑02‑2021 09:05:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
570KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
11‑02‑2021 12:53:55

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy przedsięwzięcie polegające na: Przebudowie drogi gminnej nr 114582E-ul. Kościerzyńska w Charłupi Małej, gm. Sieradz, pow. sieradzki wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
324KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
11‑02‑2021 12:20:22

w sprawie przekazania do organów uzgadaniających projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w rejonie ulicy Sieradzkiej w Chojnem na dz. 315, 318 obr. Chojne gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
267KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Wójta Gminy Sieradz
04‑02‑2021 15:09:08
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 552 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 56
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2021 08:51:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie