Obwieszczenia ogłoszenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
21‑06‑2021 10:08:32

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 5 obr. Dębina gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
305KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
21‑06‑2021 10:05:10

w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu: instalacji do przetwarzania złomu (prasonożyce) oraz punktu skupu złomu na terenie działki inwestycyjnej 319/2 obr. 7 Chojne, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
21‑06‑2021 10:00:10

w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu: instalacji do przetwarzania złomu (prasonożyce), instalacji do kruszenia złomu żeliwnego oraz punktu skupu złomu na terenie działki inwestycyjnej 319/1 obr. 7 Chojne, gm. Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
18‑06‑2021 12:08:03

w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną zlokalizowanego na działce nr ewid. 868/5 poł. w obrębie ewidencyjnym Stoczki, gmina Sieradz do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwziecia na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
18‑06‑2021 12:04:01

w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podziale działki o nr ewid. 609/5 obręb 0007 Chojne, gmina Sieradz na 8 działek, w tym 7 działek pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 1 działki jako wewnętrzna droga dojazdowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwziecia na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
18‑06‑2021 12:00:27

w sprawie wydania postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną zlokalizowanego na działce nr ewid. 868/5 poł. w obrębie ewidencyjnym Stoczki, gmina Sieradz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
18‑06‑2021 11:53:48

w sprawie wydania postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na podziale działki o nr ewid. 609/5 obręb 0007 Chojne, gmina Sieradz na 8 działek, w tym 7 działek pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 1 działki jako wewnętrzna droga dojazdowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
16‑06‑2021 15:18:52

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 114582E - ul. Kościerzyńska w Charłupi Małej, gm. Sieradz pow. sieradzki

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
653KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz
16‑06‑2021 10:23:34

w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Charłupia Mała, gm. Sieradz dz. nr 679/1 do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwziecia na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
10‑06‑2021 08:42:26

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, gmina Sieradz, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 38, pkt. 4, ppkt h ustawy, pn. „Budowa gazociągu Sieradz – Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” – w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 620 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 62
Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński , w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑02‑2007 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2021 11:15:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie