Wiadomości o gminie


Ogólna charakterystyka gminy Sieradz

Gmina Sieradz położona jest w części zachodniej województwa łódzkiego, otaczając miasto Sieradz. Jest gminą podmiejską o charakterze rolniczym. Graniczy z gminami: Warta - na północy, Wróblew i Brzeźnio - na zachodzie, Burzenin - na południu, Zduńska Wola i Zapolice - na wschodzie. Ludność gminy Sieradz liczy 9600 mieszkańców. Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków - przemysłowych i regionalnych. W centrum gminy znajduje się miasto Sieradz. Odległość gminy od wybranych miast Polski wynosi: Łódź - 65 km, Wrocław - 140 km, Warszawa - 220 km. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa - Łódź - Wrocław. Przebiegają tu również drogi krajowe: Nr 14 Łódź - Wrocław, Nr 42 Sieradz - Poznań, Nr 472 Sieradz - Konin.

Ocena pozycji gminy w skali kraju, województwa i powiatu

Gmina Sieradz leży w centralnej części kraju, w zachodniej części województwa łódzkiego i centralnej części powiatu sieradzkiego. Zajmuje obszar o powierzchni 182 km 2. Graniczy z 6 gminami: od północy z gminą Wartą, południa z gminą Burzenin, od wschodu z gminą Zduńska Wola i Zapolice, a od zachodu z gminą Wróblew i Brzeźnio, stanowiąc swoistą otulinę miasta Sieradza.

Od 1 stycznia 1999 roku Sieradz stał się siedzibą powiatu ziemskiego, w skład, którego weszły gminy: Sieradz, Warta, Wróblew, Błaszki, Goszczanów, Złoczew, Burzenin, Klonowa, Brzeźnio i Brąszewice. Powiat o powierzchni 1491 km2 zamieszkuje około 125 661 osób, z czego 36% stanowią mieszkańcy gminy Sieradz.

Pod względem fizyczno - geograficznym teren gminy Sieradz położony jest w obrębie makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. Zachodnia część gminy leży w mezoregionie Wysoczyzny Złoczewskiej, środkowa część w Kotlinie Sieradzkiej a wschodnia w obrębie Wysoczyzny Łaskiej. W całości położona jest w dorzeczu Warty, której dolina stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Jest on elementem krajowej sieci ekologicznej i jednocześnie stanowi potencjał przyrodniczy do wykorzystania turystycznego.

Liczba mieszkańców gminy Sieradz na początku marca 2010 roku wynosiła 10140 osób. Z taką liczbą osób zajmuje ona 3 miejsce wśród gmin powiatu sieradzkiego. Na 1 km2 przypada zaledwie 53 osoby, co stawia gminę na odległej krańcowej pozycji nie tylko w regionie ale i w kraju.

Przez terem gminy przebiega drogowe połączenie komunikacyjne: z Warszawą, Łodzią, Wrocławiem, Poznaniem, Koninem oraz linia kolejowa znaczenia krajowego i międzynarodowego relacji: Łódź (Warszawa) - Sieradz - Kalisz - Ostrów Wielkoploski (Wrocław i Poznań). Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana. Zapewnia ona powiązania zewnętrzne w skali regionu, kraju i międzynarodowe poprzez dworzec w Sieradzu oraz obsługę ruchu lokalnego poprzez przystanki Sieradz - Męka i Męcka Wola.

Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński
email: jgolinski@ugsieradz.com.pl tel.:(43) 827-55-50 wew. 218 fax: (43) 822-32-01
, w dniu:  08‑01‑2008 10:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  08‑01‑2008 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2010 12:14:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie