Edukacja


 

Oświata i wychowanie
Oświata i wychowanie to sektor "przeżywający" obecnie duże zmiany. Powodem tego stanu rzeczy są przede wszystkim wprowadzona reforma oświaty, tworząca w obrębie szkolnictwa podstawowego i średniego trzy poziomy nauczania: 6 - letni podstawowy, 3 - letni gimnazjalny, oraz odpowiednio, 3 - letni średni i 2 - letni zawodowy oraz obserwowany obecnie znaczący niż demograficzny. Sytuacje tę pogłębia także wciąż trudna sytuacja na rynku pracy, skutkująca m.in. zmniejszeniem się zapotrzebowania na usługi przedszkolne. Na terenie gminy funkcjonują jednostki wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i średniego.

Wychowanie przedszkolne
Na terenie gminy aktualnie nie ma żadnego przedszkola Przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz oddziały przedszkolne dla dzieci odbywających roczne przygotowanie do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (oddziały dla 6-cio latków)

 

Szkolnictwo podstawowe
Obserwowany w skali całego kraju niż demograficzny dotknął także gminę Sieradz. Od kilku już lat - w tym zwłaszcza w okresie ostatnich dwóch lat - obserwuje się systematyczne zmniejszenie liczby dzieci w wieku szkolnym. Problem pogłębia dodatkowo skrócenie okresu nauki w szkole podstawowej z 8 do 6 lat. I także jeżeli w roku szkolnym 1997/1998 w pięciu szkołach podstawowych oraz w czterech szkołach filialnych w gminie pobierało naukę 1011 uczniów w 58 oddziałach i 95 dzieci w ramach wychowania przedszkolnego ("O") to w funkcjonujących obecnie w tej jednostce 5 szkołach podstawowych (szkoły filialne zostały zlikwidowane) kształci się 580 uczniów w 32 oddziałach oraz 131 dzieci w ramach wychowania przedszkolnego w 8 oddziałach. Około 130 dzieci zamieszkałych w gminie pobiera naukę w szkołach podstawowych miasta Sieradza (głownie w Szkole Podstawowej Nr 6). W latach następnych nie przewiduje się dalszego znaczącego spadku ilości uczniów oraz oddziałów w szkołach podstawowych.
Szkoły te nie różnią się istotnie wielkością w zakresie kubatury. Wszystkie dysponują - poza Szkołą Podstawową w Rzechcie - identyczną ilością sal lekcyjnych.Szkoły podstawowe w Charłupi Małej, Dąbrowie Wielkiej i w Kłocku posiadają sale gimnastyczne. Przy Szkole Podstawowej w Chojnem obecnie trwa budowa sali gimnastycznej (planowany termin zakończenia 2011r.) Od 2011 roku planowana jest również budowa sali gimnastycznej i bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Rzechcie (dokumentacja techniczna została już przygotowana) . Ponadto we wszystkich szkołach naucza się dwóch języków obcych. Inaczej z goła sytuacja wygląda w odniesieniu do wyposażenia ilości i liczebności oddziałów w poszczególnych szkołach. Wszystkie placówki posiadają pracownie komputerowe oraz dostęp do internetu . Placówki w Charłupii Małej, Rzechcie i Chojnem prowadzą stołówki z odżywianiem. Średnia wielkość oddziału szkolnego zawiera się w przedziale 15,3 ucznia w Szkole Podstawowej w Kłocku do 21,6 ucznia w Szkole Podstawowej w Chojnem. W roku przyszłym wielkości te nie ulegną istotnym zmianom.

Szkolnictwo gimnazjalne
W gminie, a ściślej dla potrzeb gminy funkcjonuje jedno gimnazjum przy ul. Armii Krajowej 5. Obecnie w 20 oddziałach tej szkoły naukę pobiera 527 uczniów . Szkoła jest obiektem nowoczesnym (oddana do użytku w 2006 roku) ma do dyspozycji 18 sal lekcyjnych oraz pełno wymiarową sali gimnastyczną. W gimnazjum zatrudnionych jest 45 nauczycieli, w tym 35 w pełnym wymiarze godzin. Gimnazjum prowadzi naukę dwóch języków obcych (niemiecki,angielski) Dowóz uczniów do szkoły odbywa się obecnie w oparciu o usługi publicznego przewoźnika (PKS, PKM) na koszt gminy oraz w oparciu o własny autobus szkolny - tzw. gimbus.

Szkolnictwo średnie i zawodowe
Na terenie gminy Sieradz znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli, w skład którego wchodzą:

- Technikum :

- leśne

- ochrony środowiska

- architektury krajobrazu

- budownictwa

- Technikum uzupełniające dla dorosłych:

- technik leśnik

 

 

Informacja wytworzona przez:
Włodzimierz Miłek
email: wmilek@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 827-55-50 w. 235
, w dniu:  02‑06‑2003 16:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  02‑06‑2003 16:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2015 13:32:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie