Turystyka


Gmina Sieradz

posiada walory przyrodnicze i kulturowe, które predestynują gminę do rozwijania funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej na poziomie lokalnym oraz turystyki kwalifikowanej i tranzytowej w skali regionu.
Kompleksowa waloryzacja środowiska przyrodniczego województwa łódzkiego dla potrzeb rozwoju turystyki, zakwalifikowała gminę do średnio atrakcyjnych przyrodniczo i pozwoliła włączyć do wyodrębnienia " Rejonu nadwarciańskiego" środkowej Warty.

Na taką ocenę miały wpływ następujące elementy:
- Topografia terenu: łagodnie urozmaicona rzeźba poprzez doliny rzeczne, a zwłaszcza ich terasy
- Występowanie wód powierzchniowych, rzeki Warty wraz z jej dopływami Niniwką, Myją i Żegliną
- Lesistość, przeciętnie zalesione - większe kompleksy leśne występują w północno - wschodniej części gminy oraz w rejonie: Budziczna i Stoczki
- Krajobrazowy Park Międzyrzecza Warty i Widawki - jego fragment zlokalizowany jest w południowo - wschodniej części gminy
- Korzystne warunki bioklimatyczne, mało zdegradowane środowisko.
Ze względu na zagospodarowanie turystyczne, w porównaniu z innymi gminami województwa łódzkiego, gmina Sieradz należy do mało atrakcyjnych.

Baza noclegowa to atrakcyjnie położony w miejscowości Stawiszcze, zajazd "Na Półboru" liczący 30 całodobowych miejsc noclegowych wraz z restauracją.

W granicach gminy , tereny letniskowe zajmują 8,3 ha, a zlokalizowane są w jego północno - wschodniej części (głównie wieś Czartki). Są to tereny zainwestowane, poza wyznaczonymi terenami letniskowymi we wsi Borzewisko (1h) oraz Rudza (2h). Widocznym i pozytywnym zjawiskiem jest adaptacja gospodarstw wiejskich na cele letniskowe, (wieś Budziczna, Stoczki). Tendencja ta jest godna kontynuowania w przypadku pozostałych chałup o walorach zabytkowych.

Wyznaczone tereny rekreacyjne w formie wypoczynku zbiorowego zajmują zaledwie 3,8 ha. Istniejące we wsi Borzewisko ośrodki wypoczynkowe są o niskim standardzie, złym stanie technicznym i nie mają charakteru ogólnodostępnego.

Specyficzny dla gminy Sieradz, letniskowy charakter mają istniejące ogródki działkowe, które zajmują dość znaczną powierzchnię ok. 23 ha. Zlokalizowane są głównie we wsi Chojne (16,2 ha), Dąbrówka i Kuśnie, a służą przede wszystkim mieszkańcom miasta Sieradz i Zduńska Wola.

Mało rozwiniętą formą turystyki na terenie gminy jest tzw. agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne działają we wsiach: Dębowiec, w leśnym otoczeniu oraz Chojne - wsi słynącej z kultywowania starych zwyczajów ludowych. Kwalifikowana turystyka piesza i wodna możliwa jest dzięki istniejącym oznakowanym szlakom turystycznym.

Przez teren gminy biegną 4 oznakowane piesze szlaki turystyczne. Są to:
- Szlak walk nad Wartą 1939 roku, który biegnie z Warty do Burzenina. - Trasa szlaku jest dobrze oznakowana i umożliwia zapoznanie się ze stanem umocnień polowych, ich usytuowaniem, rolą, jaką odegrały w działaniach bojowych oraz odwiedzenia miejsc wiecznego spoczynku poległych tu żołnierzy.
- Szlak dworków ziemi Sieradzkiej, który biegnie z Sieradza do Błaszek.
- Trasa na odcinku gminy przebiega przez wieś Dąbrówkę, Dąbrowę Wielką, Kuśnie i pozwala poznać interesujące przykłady architektury rezydencjonalnej wraz z ciekawym parkowym otoczeniem.
- Szlak im. Władysława Reymonta, który biegnie z Warty do Sieradza.
- Stan szlak uroczysk i rezerwatów, biegnie on z Męckiej Woli przez Dębowiec, leśniczówkę Woźniki do Zduńskiej Woli.

Przepływająca przez gminę rzeka Warta jest trasą szlaku wodnego: spływu kajakowego, niegdyś z Działoszyna do Sieradza, a obecnie z Działoszyna do Pęczniewa z projektowanymi przystaniami wodnymi w Kamionie, Osjakowie, Konopnicy, Burzeninie i w Sieradzu.

W celu rekreacji , mieszkańcom gminy służą także boiska sportowe do gry w piłkę nożną (w liczbie 9). Są one rozmieszczone na terenie całej gminy we wsiach: Kłocko, Bogumiłów, Dąbrowa Wielka (boisko przy szkole z pełno wymiarową salą gimnastyczną), Rzechta (boisko przy szkole), Dzigorzew, Chojne, Podłężyce, Wiechucice. Pozwala to na prowadzenie działalności sportowej. Obecnie gmina posiada 2 zespoły sportowe (sekcje piłki nożnej): LZS Charłupia Mała (udział w rozgrywkach klasy okręgowej) i Chojne (udział w rozgrywkach klasy B). Bazę gastronomiczną stanowią 22 bary i 1 punkt gastronomiczny. Ze względu na specyficzne położenie gminy, jej mieszkańców mogą korzystać z bazy rekreacyjno - sportowej o charakterze ogólno miejskim oraz bazy towarzyszącej zagospodarowaniu turystycznemu miasta Sieradza.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pełka
email: kpelka@ugsieradz.com.pl tel.:(043) 826-02-23 w. 17
, w dniu:  15‑05‑2003 22:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  15‑05‑2003 22:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2010 10:16:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie